Bases del concurs de literatura eròtica no convencional: #ForaDeNorma

La presentació d’un relat al concurs implica necessàriament l’acceptació prèvia, íntegra i incondicional de les bases següents.

1. Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys (incloses les de 18 anys).

2. Cada participant podrà presentar només una obra

3. El tema del relat és l’erotisme, sexualitats diferents, sexualitats alternatives. Això vol dir, bàsicament, fugir dels relats que només expliquin una sexualitat falocèntrica o coitocèntrica. Relats eròtics que surtin d’allò tradicional en l’erotisme de ficció amb perspectiva feminista.
El jurat valorarà, entre altres, els següents quatre aspectes: 

 • Adequació a la temàtica
 • Nivell d’erotisme
 • Escriptura
 • Originalitat 

4. L’obra pot ser original en català o en castellà

5. L’extensió màxima del relat és de 4.000 paraules.

6. Les obres s’hauran d’enviar en format DOC, sense indicar en el document nom ni dades personals del/de la participant

7. L’enviament serà per correu electrònic a l’adreça foradenorma2021@foradenorma.com. Al cos del correu electrònic ha de constar: 

 • Nom i cognoms de la persona participant
 • Dades de contacte
 • Pseudònim en cas que no vulgui ser reconegut amb noms i cognoms 
 • Enllaços a les seves xarxes socials, en cas que vulgui ser mencionat, si es dona el cas per part de l’organització, per a la promoció del concurs o del llibre a les seves pròpies xarxes socials.

Aquestes dades EN CAP CAS arribaran als membres del jurat, que faran la seva feina rebent tots els originals de forma anònima. 

8. La data límit d’entrega de presentació de les obres és el dia 18 d’octubre de 2020.

9. Les obres presentades hauran de ser originals de l’autora o autor (i l’autora o autor n’haurà de tenir els drets d’explotació) i no haver estat publicades ni guanyadores de cap premi.

Si l’autor/a presenta un plagi o una versió, l’organització del concurs no se’n farà responsable i tota responsabilitat legal i econòmica caurà sobre l’autor/a en qüestió. 

10. PREMIS
D’entre tots els relats presentats que s’adeqüin a la temàtica (veure punt 3) i que compleixin els requisits de qualitat (en base als criteris del jurat) l’editorial RaigVerd n’editarà un llibre amb una selecció a càrrec de l’editorial. Tots els noms (o pseudònims) dels participants dels relats seleccionats apareixeran al llibre.

10.1 Hi haurà un premi principal, per al millor relat, que constarà de:

  • Una dotació econòmica de 1.000€
  • Detall d’Amantis
  • Lot de cosmètica eròtica de Nuei
  • Possibilitat de participació a la següent edició com a membre del jurat

10.2 Hi haurà fins a 10 premis que correspondran als relats finalistes escollits per Raig Verd amb l’assessorament del jurat per aparèixer al llibre. Aquests premis constaran de: 

  • Una dotació econòmica de 150€.
  • Detall d’Amantis
  • Lot de cosmètica eròtica de Nuei

10.3 Premi especial NUEI
Com cada any, l’empresa col·laboradora NUEI Cosmetics of the Night atorgarà un premi especial al relat més innovador. Aquest premi consistirà en un pack de nit d’hotel per a dues persones que el/la guanyador/a podrà gaudir quan vulgui i amb qui vulgui. Aquest premi no té per què coincidir amb el primer premi del jurat.

11. El jurat està compost per 6 persones que podeu conèixer en aquesta pàgina.

12. La decisió del jurat és inapel·lable

13. Els guanyadors seran anunciats a les xarxes socials i se’ls comunicarà via e-mail.

14. Els participants cedeixen els drets del seu relat a l’organització del concurs, que podrà fer-lo servir en qualsevol acte de promoció o de comunicació que tingui a veure amb l’organització. L’autora o autor continuarà tenint el dret d’explotació del seu relat.

15. Raig Verd Editorial es reserva el dret de publicació o no dels relats.

16. Les quanties dels premis econòmics corresponen a l’avançament dels drets d’autor generats en la venda del llibre. Els guanyadors signaran un contracte amb Raig Verd Editorial com a autors dels seus relats abans de la publicació del llibre.