Bases del Premi de Literatura Eròtica No Convencional i Feminista: #ForaDeNorma

La presentació d’un relat al premi implica necessàriament l’acceptació prèvia, íntegra i incondicional de les bases següents.

1. Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys (incloses les de 18 anys) resident a l’estat espanyol.

2. Cada persona participant podrà presentar només una obra

3. Tema general del relat:
Erotisme, sexualitats diferents, sexualitats alternatives. Això vol dir, bàsicament, fugir dels relats que només expliquin una sexualitat falocèntrica o coitocèntrica. Relats eròtics que surtin d’allò tradicional en l’erotisme de ficció amb perspectiva feminista.

Per a aquesta convocatòria 2024, a més, hi ha un requisit més: el relat ha de vincular sexualitat i erotisme amb l’humor (sabem que això de l’humor és molt particular)

El jurat valorarà, entre altres, els següents aspectes: 

 • Adequació a la temàtica – humor
 • Perspectiva feminista
 • Nivell d’erotisme
 • Escriptura
 • Originalitat 

4. L’obra ha de ser original en català o en castellà

5. L’extensió mínima del relat és de 2.500 paraules, la màxima de 4.000 paraules. Tots els relats que no s’ajustin a aquests paràmetres seran automàticament descartats. 

6. Les obres s’hauran d’enviar en format DOC, sense indicar en el document nom ni dades personals del/de la participant

7. L’enviament serà per correu electrònic a l’adreça hola@foradenorma.com indicant a l’assumpte del missatge: “Premi ForaDeNorma24”. 
Al cos del correu electrònic ha de constar: 

 • Nom i cognoms (reals) de la persona participant
 • Dades de contacte
 • Títol del relat
 • Enllaços a les seves xarxes socials, en cas que vulgui ser mencionada, si es dona el cas per part de l’organització, per a la promoció del concurs o del llibre a les seves pròpies xarxes socials.

Aquestes dades EN CAP CAS arribaran al jurat, que farà la seva feina rebent tots els originals de forma anònima. 

8. La data límit d’entrega de presentació de les obres és el dia 18 de setembre de 2023.

9. Les obres presentades hauran de ser originals de l’autora, autor o autori (i aquesta persona n’haurà de tenir els drets d’explotació) i no haver estat publicades ni guanyadores de cap premi.

Si es presenta un plagi o una versió, l’organització del concurs no se’n farà responsable i tota responsabilitat legal i econòmica caurà sobre l’autor/a/i en qüestió. 

10. PREMIS
D’entre tots els relats presentats que s’adeqüin a la temàtica (veure punt 3) i que compleixin els requisits de qualitat (en base als criteris del jurat) l’editorial RaigVerd n’editarà un llibre amb una selecció a càrrec de l’editorial. Tots els noms de les persones participants dels relats seleccionats apareixeran al llibre.

10.1 Hi haurà un premi principal, per al millor relat, que constarà de:

  • Una dotació econòmica de 3.000€
  • Possibilitat de participació a la següent edició com a membre del jurat

10.2 Hi haurà fins a 10 premis que correspondran als relats finalistes escollits per Raig Verd amb l’assessorament del jurat per aparèixer al llibre. Aquests premis constaran de: 

  • Una dotació econòmica de 150€.

11. El jurat l’anunciarem en breu

12. La decisió del jurat és inapel·lable

13. Els relats guanyadors seran anunciats a les xarxes socials i se’ls comunicarà via e-mail i/o telefònica.

14. Els relats finalistes i el relat guanyador seran publicats amb els noms de les persones que l’hagin escrit. No podran ser publicats amb pseudònims

15. La persona guanyadora del primer premi es compromet a fer promoció del concurs i del llibre editat per Raig Verd a qualsevol mitjà de comunicació que estigui interessat a fer entrevistes i promoció. 

16. Les persones participants que resultin seleccionades cedeixen els drets del seu relat a l’organització del concurs, que podrà fer-lo servir en qualsevol acte de promoció o de comunicació que tingui a veure amb l’organització. L’autora, autor o autori continuarà tenint el dret d’explotació del seu relat.

17. Raig Verd Editorial es reserva el dret de publicació o no dels relats.

18. Les quanties dels premis econòmics corresponen a l’avançament dels drets d’autor generats en la venda del llibre. Les persones guanyadores signaran un contracte amb Raig Verd Editorial com a autores dels seus relats abans de la publicació del llibre.